Distributor Policy

Sole Agent

Bình thường Agent

 

 

Làm thế nào tôi có thể đại lý độc quyền?

1. Trình tự lượng phải hơn 50 * 40 container mỗi năm

2. 50% đơn đặt hàng phải sử dụng thương hiệu của nhà máy - OMASKA

3. Thực hiện đúng bí mật thương mại

4. thanh toán kịp thời

lợi thế là đại lý độc quyền của chúng tôi là gì?

1. Đảm bảo chất lượng

2. thời gian giao hàng On

3. Thưởng thức mức giá tốt nhất

4. Cung cấp bảo vệ thị trường

 

 

Làm thế nào tôi có thể đại lý bình thường không?

1. Trình tự lượng phải hơn 4 * 40 container mỗi năm

2. 50% đơn đặt hàng phải sử dụng thương hiệu của nhà máy - OMASKA

3. Thực hiện đúng bí mật thương mại

4. thanh toán kịp thời

lợi thế là đại lý bình thường của chúng ta là gì?

1. Đảm bảo chất lượng

2. thời gian giao hàng On

3. Giá cả hợp lý