Chính sách nhà phân phối

Đại lý duy nhất

Tác nhân bình thường

 

 

Làm thế nào tôi có thể là đại lý duy nhất?

1. Số lượng đặt hàng phải nhiều hơn 50 * 40 container mỗi năm

2. 50% đơn hàng phải sử dụng thương hiệu của nhà máy - OMASKA

3. Tuân thủ nghiêm ngặt bí mật kinh doanh

4. Thanh toán kịp thời

Lợi thế khi trở thành đại lý duy nhất của chúng tôi là gì?

1. Đảm bảo chất lượng

2. Giao hàng đúng hẹn

3. Hưởng giá tốt nhất

4. Cung cấp bảo vệ thị trường

 

 

Làm thế nào tôi có thể là một đại lý bình thường?

1. Số lượng đặt hàng phải nhiều hơn 4 * 40 container mỗi năm

2. 50% đơn hàng phải sử dụng thương hiệu của nhà máy - OMASKA

3. Tuân thủ nghiêm ngặt bí mật kinh doanh

4. Thanh toán kịp thời

Lợi thế khi trở thành đại lý bình thường của chúng tôi là gì?

1. Đảm bảo chất lượng

2. Giao hàng đúng hẹn

3. Giá cả hợp lý