FAQ

FAQ

ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?

ଯଦି ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟରୁ ମଡେଲ ଚୟନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପଠାଇବୁ |

ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?

ହଁ, ଆମର MOQ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |

ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

ହଁ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

TIGERNU ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ 200000pcs ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଅଗ୍ରଣୀ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ |

OEM କ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ, ନମୁନା ସମୟ 5-7 ଦିନ ହେବ, ଏବଂ ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରମାଙ୍କ, ଅଗ୍ରଣୀ ସମୟ: 30-40 ଦିନ |

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

ଆପଣ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଟି / ଟି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ପେପାଲକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଆମର ହୋଲସେଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଲିବାବାରେ କାରବାର କରିପାରିବା |

TIGERNU ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଥରେ କରାଯିବା ଉଚିତ |

OEM / ODM ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ 30% ଜମା, ସାମଗ୍ରୀ ଆମ କାରଖାନାରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ 70% ସନ୍ତୁଳିତ ଦେୟ |

ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?

ହାତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହା କ୍ରମାଙ୍କରେ 1% ତ୍ରୁଟି ଅନୁମତି ଦିଏ |ବିକ୍ରେତା ପ୍ରତି କ୍ରମାଙ୍କରେ 1% ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି |
ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ |

ଆପଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ଭିତର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି PE ସାମଗ୍ରୀ, ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ, ବାହ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତରର କାଗଜ ତିଆରି କାର୍ଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କାର୍ଟନ୍ ଉପରେ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦୃ strong ସୂତା ସହିତ |

ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦ୍ big ାରା ବହୁ ପରିମାଣର ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ |ଯଦି ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି .ଆପଣ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ |ସିପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାଇନାରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି, FOB / EXW ଟର୍ମ କରିବା ଭଲ | ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |


ବର୍ତ୍ତମାନ କ no ଣସି ଫାଇଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ |