OMASKA omörite suw geçirmeýän uly kuwwatly bezeg sumkasy, bukulýan çaga düşegi üçin eje çaga sumkasy sumkasy # HS2083

OMASKA omörite suw geçirmeýän uly kuwwatly bezeg sumkasy, bukulýan çaga düşegi üçin eje çaga sumkasy sumkasy # HS2083

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi: HS2083 #

Material: Oksford

Ölçegi: 31.0 × 25.0 × 43.0CM

Agramy: 1,2 KGS

Astar: 210D poliester

Karton üçin 20 sany, kartonyň ululygy 50x60x70CM, karton üçin 20kg

OEM / ODM sargydy (nyşany özleşdiriň)

Depozit hökmünde 50% T / T, ýüklemezden ozal galyndy


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERI Düşündiriş

1

Çantaly torba haltalaryny nädip saýlamaly?

Stil saýlamak Has kiçi, tertipli sumka halaýan bolsaňyz, messenger stilindäki aşgazan sumkasyny saýlaň.Habar sumkalarynda adatça egniňizden 1 sany uly gaýyş bar.Köp ýer bilen has uly sumka isleseňiz, bir jübüt saýlaň.… Agramy deňleşdirmek isleseňiz, sumka saýlaň.… Lýuks sumka siziň üçin möhüm bolsa, dizaýnerini saýlaň.…9

aşgazan sumkasy (ýa-da salfetka sumka), köp jübüli ammar sumkasy bolup, maşgala gezelenç edende, aşgazan we çaga bilen baglanyşykly ähli zatlary götermek üçin giňdir.7

 

Söwda şertleri

Ulanylyşy Syýahat / noutbuk / gündelik / iş Önüm gaplamak (1) PP sumka + karton (2) düzülip bilner
Bahanyň möhleti EXW, FOB, CNF, CIF, DDU we ş.m. Tölegiň şerti T / T, Western Union, L / C.
Adingük porty TIANJIN, Hytaý Iberiş maglumatlary Deňiz / howa / gury ýer / ekspress arkaly
Gurşun wagtynyň nusgasy 1. adaty sumkalar: 3-9 gün Önümçilik gurşun wagty 500-1000: 20-25 gün
1K-5K: 25-35 gün
5K-30K: 35-45 gün
2. çylşyrymly sumkalar: 9-14 gün > 30K: 45 günden gowrak
çylşyrymly sumkalar: aýratyn ara alnyp maslahatlaşylýar

BIZ KIM

1) Akylly sumkalary öndürýän iň gowy 10 gözleg

2) 21 ýyllyk öndüriji akylly sumkalary ösdürmäge bagyşlanýar

3) Täze müşderileri goldamak üçin kiçi MOQ

4) ASAP çalt eltip bermek

OMASKA BRAND GIRIŞ

OG LOGO OMASKA korporatiw pelsepesi:Has köp adamy kanagatlandyrmak üçin platformamyz bilen has köp müşderä peýdaly bolmak üçin önümlerimiz bilen
Kärhananyň ruhy:Her önümi seresaplylyk bilen ýerine ýetirmek Müşderini üns bilen synlamak OMASKA
OMASKA GARŞY Biziň wezipämiz:Syýahaty has aňsatlaşdyrmak goşlar we sumkalar bilen iň oňat üpjün ediji bolmak üçin

Hyzmatdaşlyk syýasaty

ÖNÜMLER:

1) Size hyzmat etmek üçin hünärmenler topary: 1580 kärhana hyzmat edip

SATYLAR:

1) Netijelilik: nusga almak üçin 8 sagat we 7 günlük haryt (iň gysga)

2) Sargytyň gidişi üçin 3 gün bir täzelenme.

3) 3 sagadyň dowamynda e-poçta jogap (iş wagty).

4) Nusgalary kanagatlandyrýançaňyz düzüň.

5) Önümçilik ýagdaýy barada size habar bermek üçin önümçilik tertibini we suratlary beriň.

6) Köpçülikleýin önümçilikden öň barlamak üçin gämi nusgasy.

7) Wagtynda eltip bermek kepillendirilýär.

Satuwdan soň:

1) 15 günlük hilli demurral döwür.

2) 365 günlük haryt çalşygy kepilligi.

3) Marketing gollanmasyny teklip ediň.

4) Her çärýekde bir önüm çykarylýar.

Sorag-jogap

S: Çanta üçin iň az sargyt mukdary näçe?

J: MOQ 600pcs / dizaýn, ýöne 600pc / dizaýn-dan az bolsa goldaw bermäge synanyşarys. Reňk ýa-da nagyş üçin adatça MOQ 300pc / reňk (nagyş) bolýar.

S: Çantanyň bahasy / bahasy gerek bolsa, haýsy maglumatlary bermeli?

J: Sargyt mukdary, ýöriteleşdirilen logo we beýlekileriň talaplary, Bahanyň möhleti (EXW, FOB, CIF we ş.m.) we başgalaryň talaplary.

S: Çantany öz dizaýnlarymyza ýa-da nusgalarymyza görä düzüp bilersiňizmi?

J: Hawa, müşderileriň dürli isleglerine görä OEM ýa-da ODM hyzmatlaryny berip bileris, ýöriteleşdirilen tertipde baý we hünär tejribämiz bar, şonuň üçin önümleri dizaýnlaryňyz ýa-da nusgalaryňyz bilen sazlamaga doly ukyply we kömek etmek üçin käbir teklipleri berip bileris. baglanyşykly hünär soraglaryny ýa-da meselelerini çözmek üçin kompaniýaňyz.

S OM OMASKA çemodanyňyz we sumka zawodyňyzyň artykmaçlyklary näme?

A environmental Daşky gurşawy goramak materiallaryndan ýasalan önümlerimiz;

Size hyzmat etmek üçin 1250 marka kompaniýasyna / distribýutorlara / lomaý satyjylara hyzmat eden hünärmen topary;

8 sagat gowşuryş nusgasy we 7 günlük eltiş harytlary;

Akylly sumka önümlerini dizaýn etmekde 15 ýyllyk hünär tejribesi bilen.

S: Çantalar üçin öz dizaýnymyz ýok.ODM sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?

J: Hawa, sumka dizaýnynda baý tejribesi bolan dizaýn toparymyz bar, şonuň üçin müşderileriň islegine görä ODM hyzmatyny berip bileris, ýöne sumkalar üçin amatly dizaýn tölegi tölenmeli.

S: Barlamak üçin sumka nusgasyny alyp bilerinmi?

J: Hawa, mesele ýok.Çantalaryň nusgasyny berip bileris.

S: Töleg möhleti näçe?

J: T / T, Western Union, L / C, Alipaý, Wechat tölegi, O / A.

S: OMASKA çemodanyňyz we sumka zawodyňyz nirede?

J: BiziňOMASKA çemodany we sumka zawodyHytaýyň Baýgou şäherinde ýerleşýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Häzirki wagtda faýl ýok